top of page

Raad van Advies

Frederik van Beuningen         
Frederik van Beuningen (1949) heeft economie gestudeerd in Groningen. Na een loopbaan in de transportsector is hij zes jaar werkzaam geweest in het directieteam van een participatiemaatschappij. In 1991 heeft hij, samen met Aleid Kruize, Teslin Capital Management opgericht. Frederik was in 2003 lid van de Commissie Tabaksblat die de Nederlandse corporate governance code heeft opgesteld. Frederik is commissaris bij enkele vennootschappen. Tot eind 2014 was hij vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van Eumedion.
Frederik van Beuningen is tevens landgoed eigenaar.

 

Erik Somsen

Erik Somsen (1950)  is beëdigd rentmeester NVR. Tot zijn pensionering medio 2016 was hij directeur Landelijk Vastgoed van

ASR Vastgoed Vermogensbeheer Hij was daar verantwoordelijk voor de beleggingsportefeuille landelijk vastgoed met ruim

34.000 hectare verpachte en in erfpacht uitgegeven landbouwgronden en landgoederen, verspreid over Nederland.

ASR is daarmee de grootste private grondeigenaar van Nederland.


Voordat hij in 2001 overstapte naar ASR was hij rentmeester en businessunit manager bij Arcadis en directeur van Fagoed, beleggingsfonds in agrarisch onroerend goed.

 

Erik Somsen vervult diverse advies- en bestuursfuncties. Hij is onder meer bestuurslid van Stichting Landgoed Linschoten, het grootste historische landgoed in het Groene Hart,

lid van de Raad van Toezicht van Stichting Probos, dat al meer dan 50 jaar door middel van kennisontwikkeling en innovatie bijdraagt aan duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens in Nederland en daarbuiten en lid van de Raad van Advies van Overwater Grondbeleid Adviesbureau en Rentmeesterskantoor te Strijen. Tot mei 2015 was hij lid van het bestuur van de Federatie Particulier Grondbezit, dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen.

bottom of page