top of page

Koninklijk rentmeesterskantoor 't Schoutenhuis

 

Naast de bosexploitatie beheert ‘t Schoutenhuis namens eigenaren ook landerijen, boerderijen en huizen. Vanaf het begin richt het kantoor zich ook op de administratie en boekhouding van landgoederen.

Inspelend op de veranderingen in de ruimtelijke ordening heeft ‘t Schoutenhuis zich ontwikkeld tot een rentmeesterskantoor gericht op hoogwaardig technisch advies op het gebied van een aantal specialisaties, waaronder onteigening.

 

't Schoutenhuis B.V. levert de volgende diensten:

 • Het volledig beheer van landgoederen en agrarische bezittingen, inclusief administratie en boekhouding, waartoe onder meer kunnen behoren:

 • Eigen exploitatie van bos en landerijen en het beheer van natuurterreinen en recreatieobjecten.

 • Verpachting, verhuring en andere vormen van ingebruikgeving.

 • Het onderhoud en de verzekering van opstallen (via derden).

 • Het verzorgen van subsidie-aanvragen.

 • Incidenteel advies aan eigenaren met betrekking tot beheerzaken.

 • Het opstellen van landgoedvisies, -ontwikkelings en -beheerplannen, bijvoorbeeld in het kader van de Subsidieregeling Natuurbeheer.

 • Het beoordelen van en in overleg met eigenaar inspreken op bestemmingsplannen, streekplannen, landinrichtingsplannen en dergelijke.

 • Rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928 en advies met betrekking tot de oprichting van een Natuurschoonwet-B.V.

 • Advies met betrekking tot uitgifte in erfpacht en/of opstalrecht.

 • Advies met betrekking tot aan- en verkoop, scheiding en deling en voor fiscale doeleinden.

 • Advies met betrekking tot ontgronding.

 • Advies met betrekking tot de mogelijkheden van functieverandering.
   

Een aantal rentmeesters van 't Schoutenhuis is geregistreerd door het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen en wordt door rechtbanken aangesteld als deskundige in gerechtelijke procedures over onteigening, Wet Voorkeursrecht Gemeenten, pacht en waardevraagstukken in het landelijk gebied. Tevens treden rentmeesters van 't Schoutenhuis op als arbiter.

 

bottom of page