top of page

H O L L A N D  L A N D G O E D  FACILITEIT

 

Holland Landgoed Faciliteit (‘HLF’) investeert voor de lange termijn in Nederlandse landgoederen, die onder de Natuurschoonwet zijn of kunnen worden gerangschikt.

Hiernaast wordt gekeken naar investeringen in gronden en opstallen in het landelijk gebied, met als doel deze te ontwikkelen en in een later stadium weer te verkopen.

 

 

W A A R O M  V E R K O P E N  AAN H O L L A N D  L A N D G O E D  FACILITEIT ?

 

HLF werkt actief aan het bevorderen van behoud en herstel van natuur en landschappen. HLF wil het cultureel erfgoed in Nederland duurzaam in stand houden. HLF gaat hierbij betrokken, daadkrachtig en vernieuwend te werk.

bottom of page